Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Ε, όχι κι έτσι...

Το αντιγράφουμε από το blog της "Δίκης", γιατί... το παρελθόν δείχνει το μέλλον!

" Συνάδει με τη δικαστική ευπρέπεια, η άρνηση πληρωμής διατροφής στην πρώην σύζυγο, με ανήλικα τέκνα; ".

Απολύονται την ώρα του σεισμού!!

Μέχρι απόψε στις 10 το βράδυ, θα μπορούν να επιχειρούν στα χαλάσματα του σεισμού της Σάμου, οι εποχικοί πυροσβέστες, που έχουν σταλεί στο νησί από την υπηρεσία τους.

Οι συμβάσεις τους λήγουν σε μισή ώρα, οπότε στη συνέχεια, ή θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον κόσμο στην τύχη του και να επιστρέψουν στην Αθήνα, για να υπογράψουν τις απολύσεις του, ή θα πρέπει να παραμείνουν ως εθελοντές, αφού πλέον δεν θα είναι εργαζόμενοι!

Ο πρωθυπουργός το γνωρίζει?

Δείτε τις αποκλειστικές φωτο από τους εποχικούς πυροσβέστες στο μέτωπο του σεισμού της Σάμου.
ΕνΔΕ: Εικονοτηλεδιάσκεψη, όταν ο κατηγορούμενος έχει κορωνοϊό!

Ρηξικέλευθη νομοθετική ρύθμιση πρότεινε στο Υπουργείο Δικαιοσυνης,  η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων, για εικονοτηλεδιάσκεψη υπό προυποθέσεις, όταν ο κατηγορούμενος έχει κορωνοϊό!

Διαβάστε την:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια της προχθεσινής μας συνάντησης, σας καταθέτουμε μία πρόταση νομοθετικής ρύθμισης, την οποία επεξεργάστηκε η Ένωση και αφορά την εικονοτηλεδιάσκεψη, μαζί με την αιτιολόγησή της και με αίτημα να συμπεριληφθεί στο κατατεθέν Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου σας. 

Αιτιολόγηση της προτεινόμενης ρύθμισης

Οι ιδιαίτερες και επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν σε χώρους όπου παρατηρείται συγκέντρωση πολλών ατόμων ιδίως σε μικρούς χώρους, όπως τα ανακριτικά γραφεία όλων των δικαστηρίων και για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα στα δικαστήρια της χώρας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού, επιβάλλεται η εφαρμογή της εικονοτηλεδιάσκεψης κατά την ανάκριση, όπως ήδη προβλέπεται ως έκτακτη δυνατότητα στο άρθρο 143 παρ. 4 ΚΠΔ. Η λήψη του μέτρου αυτού επιβάλλεται να έχει εξαιρετικά περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και χρονικό όριο τη λήξη των έκτακτων περιοριστικών μέτρων, με παράλληλη διασφάλιση των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου. Είναι αυτονόητο ότι η προτεινόμενη διάταξη, ως εξαιρετικό μέτρο, πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε όσες περιπτώσεις δεν μπορεί να αναβληθεί η ενώπιον του ανακριτή απολογία, όπως όταν ο κατηγορούμενος κρατείται είτε στα πλαίσια αυτόφωρης σύλληψης είτε δυνάμει εντάλματος σύλληψης. Η ίδια διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί και σε όσες εξαιρετικές περιπτώσεις κρατούμενοι καλούνται να εμφανιστούν ενώπιον δικαστικών συμβουλίων. Για τη διασφάλιση της μυστικότητας της διαδικασίας προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες της σχετικής διαδικασίας και την επιλογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα υλοποιείται η εξ αποστάσεως εξέταση. Η αναφορά σε «ανακριτικό γραφείο» είναι προφανές ότι μπορεί να καλύπτει και ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε κάθε δικαστικό κτίριο, προορισμένο για την τήρηση των ειδικών αυτών διατάξεων και εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα.

Άρθρο …..

      1. Κατά τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών και έκτακτων μέτρων που προβλέπονται για τη λειτουργία της δικαιοσύνης προς αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), ο κατηγορούμενος, που κρατείται στα πλαίσια της ανακρινόμενης υπόθεσης από οποιαδήποτε αιτία και ο οποίος έχει αποδεδειγμένα προσβληθεί από τον κορωνοϊο (COVID-19) ή έχει εμφανίσει συμπτώματα που καθιστούν πιθανή την προσβολή του από τον ιό αυτό, όταν πρέπει να εμφανιστεί ενώπιον του ανακριτή μπορεί να εξετάζεται εξ αποστάσεως με εικονοτηλεδιάσκεψη, χωρίς τη φυσική παρουσία του στο ανακριτικό γραφείο, με την τήρηση των ακόλουθων εξαιρετικών ρυθμίσεων, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των γενικών προβλέψεων του ΚΠΔ:

      i) ο ανακριτής έχει υποχρέωση να διορίσει αυτεπάγγελτα συνήγορο στον κατηγορούμενο βάσει του άρθρου 99 παρ. 3 εδ. α΄ ΚΠΔ τόσο επί κακουργημάτων όσο και επί πλημμελημάτων,

      ii) αν υπάρχει ανάγκη διορισμού διερμηνέα, αυτός πρέπει να βρίσκεται στο ανακριτικό γραφείο,

      iii) ο συνήγορος του κατηγορουμένου μπορεί κατά την ελεύθερη επιλογή του ίδιου και του κατηγορουμένου να βρίσκεται είτε στο ανακριτικό γραφείο είτε στον ίδιο χώρο με τον κατηγορούμενο,

    iv) η καταγραφή της εξέτασης του κατηγορουμένου μπορεί να γίνεται μόνο από το μηχανικό μέσο που χρησιμοποιείται στο γραφείο του ανακριτή, απαγορευομένης ρητά της καταγραφής από το μηχανικό μέσο μετάδοσης εικόνας και ήχου, που βρίσκεται στον χώρο εξέτασης του κατηγορουμένου, καθώς και της ύπαρξης και λειτουργίας στον χώρο αυτό οποιουδήποτε συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής εικόνας και ήχου,

      v) στον χώρο εξέτασης του κατηγορουμένου μπορεί να παρίσταται μόνο ο κατηγορούμενος, ο συνήγορός του, εφόσον το επιλέξει κατά τα προαναφερόμενα και εφόσον παρίσταται ανάγκη και ένας αστυνομικός για τη φύλαξη του κρατούμενου κατηγορουμένου,

      vi) αν η κατά τα άρθρα 95 και 96 ΚΠΔ ενημέρωση του κατηγορουμένου για τα δικαιώματά του πρόκειται να γίνει προφορικά, γίνεται και αυτή εξ αποστάσεως με εικονοτηλεδιάσκεψη,

      vii) οι υλικοί φορείς ήχου και εικόνας παράγονται σε ένα πρωτότυπο που φυλάσσεται στη δικογραφία καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, για τη διασφάλιση της δυνατότητας επαλήθευσης προς την εκτυπωμένη έκθεση κατάθεσης του κατηγορουμένου. Για την εξέταση του κατηγορουμένου συντάσσεται έκθεση κατά τους γενικούς όρους του ΚΠΔ, η οποία όμως, αφού αναγνωσθεί μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του κατηγορουμένου, υπογράφεται μόνο από τον ανακριτή, τον γραμματέα και τον τυχόν παριστάμενο στο ανακριτικό γραφείο συνήγορο του κατηγορουμένου,

      viii) μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του κατηγορουμένου από τον ανακριτή και τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής έκθεσης με τον προαναφερόμενο τρόπο, ο αρμόδιος εισαγγελέας, πριν εκφράσει τη γνώμη του για την αναγκαιότητα ή μη λήψης μέτρων δικονομικού καταναγκασμού κατ’ άρθρο 288 ΚΠΔ, ακούει τον κατηγορούμενο και τον συνήγορό του, παρουσία και του διερμηνέα αν έχει διοριστεί, εφαρμοζομένων αναλογικά των πιο πάνω διατάξεων σχετικά με τον τρόπο εμφάνισης των παραγόντων της διαδικασίας και τον χώρο στον οποίο βρίσκονται, εκτός των διατάξεων των στοιχ. iv και vii, απαγορευομένης της καταγραφής της ακρόασης αυτής και της σύνταξης σχετικής έκθεσης. Αν ο εισαγγελέας ασκώντας το κατ’ άρθρο 30 παρ. 1 ΚΠΔ δικαίωμά του παρευρίσκεται κατά την εξ αποστάσεως εξέταση του κατηγορουμένου από τον ανακριτή, η εκ νέου ακρόαση του κατηγορουμένου από τον εισαγγελέα κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση επιβολής μέτρου δικονομικού καταναγκασμού, όταν δεν απαιτείται επίδοση του σχετικού εντάλματος, αλλά αρκεί η απλή κοινοποίηση, η σχετική ενημέρωση του κατηγορουμένου μπορεί να γίνει και πάλι με εικονοτηλεδιάσκεψη, οπότε η καταγραφή της σχετικής γνωστοποίησης και η σύνταξη της σχετικής με την ενημέρωση έκθεσης γίνεται με αναλογική εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων.

      2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλογικά και σε περίπτωση που πρέπει να εμφανιστεί ενώπιον δικαστικού συμβουλίου κρατούμενος, ο οποίος έχει αποδεδειγμένα προσβληθεί από τον κορωνοϊο (COVID-19) ή έχει εμφανίσει συμπτώματα που καθιστούν πιθανή την προσβολή του από τον ιό αυτό.

      3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ορίζονται και ρυθμίζονται ο τρόπος και τα μέσα τεχνολογίας που θα χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εξέτασης κατηγορουμένων από τον ανακριτή και τα δικαστικά συμβούλια κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών λεπτομερειών για τη διασφάλιση της μυστικότητας της διαδικασίας.

4234234234

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

ΕνΔΕ: "Οχι σε Βοηθό Δικαστή ΑΠ"!

Αντίθετη δήλωσε η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων στο θεσμό του Βοηθού Δικαστή στον Αρειο Πάγο, που προωθεί η κυβέρνηση.

Σε συνάντηση του προεδρείου της ΕνΔΕ με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, συμφωνήθηκε η  ανάγκη διατήρησης της επετηρίδας ως ασφαλούς κριτηρίου προαγωγής Δικαστών και

Εισαγγελέων, ενώ διευκρινίστηκε ότι,σε κάθε περίπτωση οι βοηθοί Δικαστή δεν μπορεί παρά να είναι δικαστικοί υπάλληλοι που θα συνεπικουρούν τους Δικαστές.

Διαβάστε την ανακοίνωση:

Νoor One: Εκατον εικοσιένα χρόνια φυλακή, με αποφυλάκιση το Δεκέμβριο...

Χριστούγεννα στα σπίτια τους θα κάνουν, όπως φαίνεται οι επτά από τους οκτώ καταδικασθεντες σε ποινές κάθειρξης, για  την υπόθεση του πλοίου Noor One, καθώς ο όγδοος είναι ήδη ελεύθερος, αφού ανεστάλη η πενταετής ποινή του.

Εκατόν είκοσι ένα χρόνια φυλακή επέβαλλε πριν από λίγο το Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας σε οκτώ καταδικασθέντες, για την υπόθεση του πλοίου Noor One, δίνοντας τους διαβατήριο ελευθερίας.

Δεκαοχτώ  χρόνια κάθειρξη στον καθενα, επέβαλλε το δικαστήριο στους βασικούς κατηγορούμενους της υπόθεσης Μάκη Γιαννουσάκη, Γιώργο Μπουρδούβαλη και τρεις Τούρκους, καθώς έσπασαν τα ισόβια του πρωτόδικου δικαστηρίου, αφού τους αναγνωρίστηαν ελαφρυντικά, με αποτέλεσμα τον Δεκέμβριο, να συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο αποφυλάκισης.

Δεκατρία χρόνια κάθειρξη στον καθένα επέβαλλε το δικαστήριο στον κατηγορούμενο Kωνσταντίνο Καρτσώνη και στον Ιρανό, συγκατηγορούμενο του.

Ελεύθερος αφέθηκε ο  Σταύρος Λάγιος, καθώς το δικαστήριο ανέστειλε τη ποινή πέντε ετών κάθειρξης, που του επέβαλλε.


Καιρός ήταν...

 Το αντιγράφουμε από τον ιστότοπο της "Δίκης", γιατί αποτελεί και μία δικαίωση της!

Επιτέλους, τέλος!

 Αλλαζει τον τρόπο επιλογής των αθλητικών δικαστών ο Κ.Τσιάρας.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης περνάει σήμερα διάταξη στη Βουλή και τροποποιεί το νόμο Κοντονή.

Πλέον η ΕΠΟ απλώς θα διορίζει στα πειθαρχικά της όργανα όσους δικαστές θα επιλέγει το Συμβούλιο Διοίκησης του Εφετείου και του Πρωτοδικείου. 

Τέρμα οι ψηφοφορίες στις συνελεύσεις της Ομοσπονδίας που προσέβαλαν το κύρος της Δικαιοσύνης.  

Μαζί τους θα τελειώσουν και οι αυτοπροτεινόμενοι ποδοσφαιρικοί εισαγγελείς και ο (ένας και μοναδικός) συνταξιούχος αθλητικός δικαστής. 


Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020

Μανιάτικη... απάντηση σε Κάκο, από Κωνσταντινέα!


Ηχηρή απάντηση στον πρώην διεθνή διαιτητή Τάσο Κάκο, που τερμάτισε δεύτερος στον Ημιμαραθώνιο της Μάνης, έδωσε ο Μανιάτης πρώην διεθνής διατητής Πέτρος Κωνσταντινέας, που μετά τα μοναδικά μελομακάρουνα και τα εκπληκτικά μανιάτικα λαλάγγια, που οποία γευτήκαμε και στο στούντιο,  απέδειξε ότι, έχει επιδόσεις... Γκάλη και στο μπάσκετ!
Δείτε και το βίντεο:
 Σεβαστίδης: "Πάνω από την κριτική, η ελευθερία"!

 


Η ελευθερία της έκφρασης σημαντικότερη από την κριτική σε βάρος δικαστικών λειτουργών, ακόμη και την κακόβουλη!

Τολμηρή και απόλυτα ταυτισμένη με τις δημοκρατικές ελευθερίες η απόψη του προέδρου της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορου Σεβαστίδη, που ανοίγει τα όρια της κριτικής σε βάρος δικαστικών λειτουργών, καθώς πιστεύει ότι: "Η υιοθέτηση μιας τυφλής συντεχνιακής λογικής θα ανέκοπτε κάθε προσπάθεια προσέγγισης της κοινωνίας και θα ακύρωνε τον εξωστρεφή προσανατολισμό των τελευταίων ετών". 

Σε άρθρο του, με τίτλπ "Τα όρια της κριτικής σε βάρος δικαστικών λειτουργών και ο ρόλος των Δικαστικών Ενώσεων", αναφέρει:

O μονόδρομος του δικαστή Γιαρένη...

Γράφει ο Κυριάκος Θωμαίδης σήμερα στο SDNA, γιατί είναι μονόδρομος η παραίτηση, γιά τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ Ηλία Γιαρένη:

https://www.sdna.gr/podosfairo/773572_monodromos-i-paraitisi-gia-ton-dikasti-giareni

"Η αποκάλυψη για το νέο πρόεδρο της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ Ηλία Γιαρένη, δημιουργεί ακόμη έναν κύκλο συζητήσεων στη Δικαιοσύνη. Πόσο μάλλον που αυτή η πειθαρχική επιτροπή έκανε τρεις ολόκληρους μήνες για να συγκροτηθεί. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης...

Το ζήτημα ευθιξίας για τον κ. Γιαρένη είναι δεδομένο. Μπήκε στη λίστα των υποψηφίων αθλητικών δικαστών γιατί το επιθυμούσε και δεν υπολόγισε ότι οι οικογενειακές σχέσεις του με μία ομάδα, θα μπορούσαν να προκαλέσουν την αντίδραση των υπολοίπων.

Αν το περιβάλλον στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν ήταν τόσο τοξικό, θα μπορούσε κανείς να προσπεράσει το γεγονός. Όμως έχουν προηγηθεί αλλεπάλληλες παραιτήσεις αθλητικών δικαστών για λιγότερο σημαντικούς λόγους. Ο ένας έφυγε γιατί ο γιος του εργαζόταν σε τηλεοπτικό σταθμό πριν καν ο πατέρας του αναλάβει αθλητικός δικαστής, ο άλλος γιατί έμενε κοντά στο γήπεδο μιας ομάδας και ο τρίτος διότι το οικογενειακό του περιβάλλον είχε σχέση με την προπονητική του ποδοσφαίρου.

Σε μια αλλιώτικη ατμόσφαιρα, όλα αυτά δεν θα είχαν καμία σημασία. Δυστυχώς η κοινή γνώμη είναι καχύποπτη, οι ποδοσφαιρικοί παράγοντες αναλώνονται σε διαρκείς αντιπαραθέσεις και κάθε τρεις και λίγο εγείρονται υπόνοιες μεροληψίας.

Ο εφέτης Ηλίας Γιαρένης ήταν ο πρόεδρος του δικαστηρίου της Siemens, υπήρξε αθλητικός δικαστής στο μπάσκετ πριν από 17 χρόνια και έχει ο ίδιος στενή σχέση με τον αθλητισμό, καθώς γυμνάζεται καθημερινά. Αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω να αντιλαμβάνεται τις αντιδράσεις που θα δημιουργηθούν όταν θα δικάσει μια υπόθεση της ομάδας, με την οποία έχει στενή σχέση το οικογενειακό του περιβάλλον. Και όχι μόνο: Και των ανταγωνιστριών ομάδων.

Είναι αδύνατον ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσεων να απέχει από διαδικασίες με βάση τις εκάστοτε αντιδράσεις. Η δικαστική ευπρέπεια επιβάλλει ένα καθαρό τοπίο, μέσα από το οποίο θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Καλώς ή κακώς η παραίτηση είναι μονόδρομος για τον κ. Γιαρένη".     

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

ΟΡΙΣΤΙΚΟ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΕ! (video)


Η "Δίκη στο Open" αποκάλυψε χτες, την πιό 
 μεγάλη αλλαγή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, την τελευταία εικοσαετία, η οποία έρχεται με το ποσοστό, που θα δοθεί στις ομάδες από το Στοίχημα. 
Ηταν ένα πάγιο αίτημα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, το οποίο υλοποιείται από την κυβέρνηση. Ηδη επήλθε συμφωνία με τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη και ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας θα υπογράψει εντός των επόμενων ημερών σχετική απόφαση. Η διαδικασία επιταχύνθηκε, γιατί η Πολιτεία αναγνώρισε, όχι μόνο το δίκαιο του αιτήματος, αλλά και το γεγονός, πως οι ομάδες λόγω της πανδημίας έχουν περιορισμένα έσοδα. Η συμφωνία προβλέπει να δίδονται ετησίως σε κάθε ΠΑΕ της SL1 από 1,5 εκατ. ευρώ, σε κάθε ΠΑΕ της SL2 από 300 χιλ. ευρώ και σε κάθε ΠΑΕ της FL από 225 χιλ. ευρώ. Τα χρήματα θα παρακρατούνται από τα κερδισμένα δελτία των παικτών του Στοιχήματος όλων των στοιχηματικών εταιρειών.  

 https://www.tvopen.gr/watch/44515/hdikhstoopen262f102f2020

Δεύτερος ο Κάκος στους... κακούς δρόμους της Μάνης! (video)Με τις επιδόσεις του διεθνούς διαιτητή Τάσου Κάκου, στον Ημιμαραθώνιο της Μάνης, όπου ήρθε δεύτερος, ξεκίνησε η χτεσινή "Δίκη στο Open", 

ΘΩΜΑΙΔΗΣ: Μαζί μας, όπως κάθε Δευτέρα ο κ. Τάσος Κάκος, ο πρώην διεθνής διαιτητής, ο οποίος όμως επιμένει και μάλιστα κατετάγη δεύτερος, χτες, στον Ημιμαραθώνιο της Μάνης.. Μπράβο, που επιμένετε κ. Κάκο και ως βετεράνος, ως παλαίμαχος...

ΚΑΚΟΣ: Οταν είσαι αθλητής, είναι διαφορετικά τα πράγματα.. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό.ΘΩΜΑΙΔΗΣ: Αλλά δεν τον παρακολούθησε η Μανιάτισα Μαίρη Μπενέα. Δεν ήταν εκεί. Παρέλειψε..

ΚΑΚΟΣ: Σαμπόταρε.

ΜΠΕΝΕΑ: Ο κ. Κάκος μας έβγαλε ασπροπρόσωπους ως εκπομπή, γιατί ήρθε δεύτερος. Τώρα, κάποιος Μανιάτης ήρθε πρώτος, δεν ξέρω ποιός..

ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ: Είναι και τυχερός ο κ. Κάκος, γιατί έχουμε καλό κλίμα στη Μάνη!

ΘΩΜΑΙΔΗΣ: Κι άλλο Μανιάτη έχουμε. Να μην χάσει..

ΚΑΚΟΣ: Πανέμορφη η περιοχή, αλλά όσο όμορφη ήταν η περιοχή, τόσο δύσκολη ήταν η διαδρομή! Αλλά τα καταφέραμε..

ΜΠΕΝΕΑ: Ετσι είναι κ. Κάκο. Το καλό πράγμα έχει δυσκολίες!

Δείτε το: https://www.tvopen.gr/watch/44515/hdikhstoopen262f102f2020

Ούτε ηθικό, ούτε νόμιμο, εάν...

Σοβαρό ζήτημα ηθικής τάξης προκύπτει από την χτεσινή αποκάλυψη της "Δίκης στο OPEN", για την έμμεση σχέση του νέου προέδρου της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ Ηλία Γιαρένη, με τον Ολυμπιακό, καθώς οι δύο κόρες του εφέτη είναι αθλήτριες της ομάδας του Πειραιά.

Η, έστω, έμμεση σχέση του νεοεκλεγέντα προέδρου της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, Ηλία Γιαρένη, με τη συγκεκριμένη ομάδα, την οποία  θα κληθεί στο μέλλον να κρίνει, εγείρει υπόνοιες μεροληψίας, που οδηγούν αυτόματα στην αποχή του, κάθε φορά, που θα προκύπτει τέτοιος λόγος.

Οι ίδιες υπόνοιες μεροληψίας θα εγείρονται, επίσης, γιά τον κ. Γιαρένη, κάθε φορά, που θα χρειάζεται να κρίνει, ως πρόεδρος του ανωτάτου οργάνου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και ομάδες αντίπαλες της ομάδας, στην οποία είναι αθλήτριες οι κόρες του.

θα πρέπει δηλαδή, συνέχεια να απέχει, κοινώς να αυτοεξαιρείται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτόματα πρόβλημα λειτουργίας και του πειθαρχικού δικαιοδοτικού οργάνου του ποδοσφαίρου, στο οποίο προεδρεύει.

Εαν μάλιστα δεν επιλέξει την αποχή, όπως οφείλει, να κάνει και επειμείνει να δικάσει, τότε αυτό, γεννά αυτεπάγγελτα λόγο πειθαρχικής και ποινικής του δίωξης, καθώς

η αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης, εκτός από απαξιωτικό πειθαρχικό παράπτωμα, που είναι για έναν δικαστή, συνιστά ταυτόχρονα σοβαρό ποινικό αδίκημα, το οποίο βάσει του άρθρου 254 ΠΚ τιμωρείται, με ποινή φυλάκισης.

Ολα αυτά, δεν τα γνώριζε ο εφέτης κ. Γιαρένης, όταν εκδήλωνε την επιθυμία του, να είναι υποψήφιος στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ?

.


Την Πέμπτη τα σπουδαία...

Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει σήμερα η συνεδρίαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά, γιά να εκφωνήσει τις  ποινές στους οκτώ καταδικασθέντες, για την υπόθεση του πλοίου Noor One και διακόπηκε αμέσως, γιά την ερχόμενη Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Υπήρξε κώλυμα της εισαγγελέα της έδρας Βασιλικής Βλάχου, η οποία έπρεπε να παρίσταται στη νεα της υπηρεσία, στην ΕΥΠ.

Η πιτσιλιά!

 Το ακούσαμε από κορυφαίο δικαστή:

"Είναι να μην σου πέσει η... πιτσιλιά. Αμα σου πέσει η πιτσιλιά και είσαι  και δικαστής...".

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

ΑΠΟΨΕ ΣΤΗ "ΔΙΚΗ": Η αλλαγή της εικοσαετίας!

  Η "Δίκη στο Open" αποκαλύπτει απόψε:

 - Η πιο μεγάλη αλλαγή στο ελληνικό ποδόσφαιρο την τελευταία εικοσαετία 

- Ο νέος κυβερνητικός σχεδιασμός για τα επαγγελματικά πρωταθλήματα

- Τι φέρνουν οι εκλογές της ΕΠΟ - Όλο το παρασκήνιο 

ΑΚΟΜΗ: Όλες οι επίμαχες φάσεις του πρωταθλήματος της Super League 1 και πως μπήκε "στο ψυγείο" το σενάριο επιστροφής των φιλάθλων στα ελληνικά γήπεδα.

Στο στούντιο, όπως κάθε Δευτέρα, η Μαίρη Μπενέα, με τις "Δικογραφίες".

Σήμερα, στις 23.45.. 

Για να μη μένει τίποτε στο σκοτάδι, να είστε Open! 

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020

Γιατί άραγε?

 Είναι αλήθεια ότι, τρεις εν ενεργεία δικαστές, μία πρωτοδίκης και δύο εφέτες, με πειθαρχικά... ράμματα στη γούνα τους, προσπαθούν εναγωνίως, να αποκτήσουν πρόσβαση στο Μέγαρο Μαξίμου?

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020

Οταν πέφτουν οι... μάσκες!


Στη δημοσιογραφία ισχύει το αξίωμα "Μιά φωτογραφία χίλιες λέξεις"!

Το επιβεβαιώνει  ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος φωτογραφίζεται ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ, στο γραφείο του, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης με τον Πρόεδρο της WADA, Witold Banka, για τα βήματα προόδου της χώρας μας, στην εναρμόνιση, με τον κώδικα του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ.

Τηρώντας κατά... γράμμα τις οδηγίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Αυγενάκης, δίνει το... καλό παράδειγμα, ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ, όταν μάλιστα

 κάθεται δεξιά του, ο Γ.Γ.Α

Γιώργος Μαυρωτάς και ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ Παναγιώτης Σκανδαλάκης.
Ακριβώς δίπλα στον υφυπουργό, δηλαδή ακόμη χειρότερα, διακρίνεται το χέρι και άλλου προσώπου, που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής του (50 cm)!


Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Το κουίζ της... χρονιάς!

Σε ποιόν ιδιοκτήτη ΠΑΕ SL1, έκοψαν το νερό?

Ο εισαγγελέας των στημένων ανέλαβε διευθυντής της Σχολής Δικαστών

 Το αντιγράφουμε από το blog της "Δίκης".http://dikisports.blogspot.com/2020/10/blog-post_169.html

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας Σταμάτης Δασκαλόπουλος ανέλαβε τη διευθυνση της Σχολής Δικαστών Θεσσαλονίκης.

Ο κ.Δασκαλόπουλος συνδέθηκε με την υπόθεση της δίκης των 28 του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς έκανε την παραπεμπτική εισαγγελική πρόταση.

Οι "Δικογραφίες" εύχονται, καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020

Δίκη Νoor One: "Εσπασαν" τα ισόβια!

 "Εσπασαν" τα ισόβια για τους κατηγορούμενους στη δικη  του Noor one Μάκη Γιανουσάκη και Γιώργο Μπουρδούβαλη, καθως το Πενταμελές Εφετειο Κακουργημάτων Πειραιά, υιοθέτησε την προταση της εισαγγελεα της εδρας Βασιλικής Βλάχου και χορηγησε σε ολους ελαφρυντικά.

Μικρότερες αναμένεται, να είναι οι ποινές και γιά τους άλλους καταδικασθέντες.

Αναμένεται η προταση της εισαγγελέα επί των ποινων, οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και η απόφαση του δικαστηρίου επί των ποινών.

Ντέρμπυ εισαγγελέα - προέδρου στη δίκη ΧΑ

Συνεχίστηκε η αντιπαράθεση προέδρου και εισαγγελέα στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Μετά τις επικρίσεις, που δέχτηκε χτες από την πρόεδρο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Μαρία Λεπενιώτη, η εισαγγελέας της έδρας  Αδαμαντία Οικονόμου,  ζήτησε  και επέμεινε στην αρχική της πρόταση, ότι δεν υπάρχει κόλλημα να χορηγηθεί αναστολή στην εκτέλεση της ποινής των καταδικασθέντων. Η εισαγγελέας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της με σειρά επιχειρημάτων, ενώ επιτέθηκε κατά συνηγόρων πολιτικής αγωγής που κάνουν δηλώσεις εναντίον της σε ΜΜΕ.

Η εισαγγελέας  έκανε λόγο, για ανοίκειους χαρακτηρισμούς και απάντησε στην κριτική που δέχθηκε λέγοντας πως με τις δηλώσεις τους οι συνήγοροι παραβιάζουν κάθε κανόνα δεοντολογίας, όταν καταφέρονται σε βάρος της επειδή δεν τους είναι αρεστές οι απόψεις της.

Μόνον ο εισαγγελέας μπορεί πιά, να διερευνήσει τις καταγγελίες Κασιδιάρη στη δίκη της ΧΑ

Δεν έχει νομική βάση το αίτημα του καταδικασθέντα, πρώην βουλευτή Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος προσηλθε σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, στη δίκη της Χρυσής Αυγής και ζήτησε , να κληθεί και να εξεταστεί «παράγοντας της κυβέρνησης Σαμαρά», τον οποίο κατονόμασε, καθώς όπως είπε από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος συνομίλησε δύο μέρες πριν από τη δολοφονία Φύσσα με άνθρωπο που είχε επαφή με τον Ρουπακιά". 

Ο Ηλίας Κασιδιάρης ζήτησε μάλιστα να εξεταστεί κατά αντιπαρασταση μαζι του.

Το δικαστήριο ωστόσο, ακόμη και να το ήθελε, δεν θα μπορούσε να κάνει δεκτό το αίτημα Κασιδιάρη, καθώς έχει κηρύξει το περας της ακροαματικής διαφικασίας.

Υπάρχει ομως η δυνατότητα στο δικαστήριο, να διαβιβάσει τα στοιχεία, που προσκόμισε ο καταδικασθεις πρώην βουλευτής, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και να γίνει έρευνα, γιά τα καταγγελόμενα.

Διατυπώνοντας το αίτημα του ο Ηλίας Κασιδιάρης είπε:

 «Ζητώ το λόγο για μια δήλωση. Προσκομίζοντας ένα νέο στοιχείο που υπάρχει στη δικογραφία αλλά έχει διαφύγει της προσοχής του δικαστηρίου. Ακόμη και τώρα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Στην υπόθεση αυτή υπάρχουν κρίσιμες και παράνομες κυβερνητικές παρεμβάσεις. Έχει γίνει τόσο μεγάλος θόρυβος αν πρέπει να δοθεί αναστολή. Πηγαίνω στις άρσεις του τηλεφωνικού απορρήτου αμέσως μετά το βράδυ της δολοφονίας.

Υπάρχουν στοιχεία που δεν αναφέρθηκαν και προσωπικά με έχουν συνταράξει. 19/9/13 εμφανίζεται επανειλημμένα τηλεφωνικός αριθμός που συνδέεται με ανώτερο κυβερνητικό παράγοντα της τότε κυβέρνησης Σαμαρά. Συγκεκριμένα αριθμός της γενικής γραμματείας συντονισμού του κυβερνητικού έργου. Εμφανίζεται φυσικό πρόσωπο που είναι εντός της γης συντονισμού. Το τηλέφωνο αυτό ανήκει στον Δημήτρη Βαρζόπουλο, τον εξ’ απορρήτων του τότε πρωθυπουργού. Μπορεί να τα εξετάσει το δικαστήριο τώρα. Αυτός ο άνθρωπος μίλησε με πρόσωπο που είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον καθ' ομολογίαν δράστη δύο ημέρες πριν από τη δολοφονία. Το πρόσωπο αυτό έχει συνεχείς επικοινωνίες. Τα έχω αποδελτιώσει από τη δικογραφία, ζητώ να διαλευκανθεί η υπόθεση έστω και τώρα.

Το δικαστήριο έχει υποχρέωση. Έχει καταστραφεί η ζωή μου κυριολεκτικά , δεν υπάρχει καμία σχέση με αυτό το φόνο. Είναι προσβλητικό για την προσωπικότητά μου. Ζητώ ο άνθρωπος αυτός να έρθει στο δικαστήριο να εξηγήσει τι έλεγε με τον άνθρωπο που συνομιλούσε με τον δράστη; Ζητώ την κατ αντιπαράσταση εξέταση εμού του ιδίου με τον Δημήτρη Βαρζόπουλο. Δεν προδικάζω τίποτα. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλώνω αθώος, το έγκλημα είναι ατιμωτικό για την προσωπικότητά μου. Προκαλούνται ερωτηματικά, δεν προδικάζω τίποτα, να μένει φως στο τι έλεγαν τότε».  

Εισαγγελέας Νoor: Ελαφρυντικά γιά όλους!

 Χαμηλότερες από τις πρωτόδικες θα είναι οι ποινές,  γιά ολους τους καταδικασθέντες στην υπόθεση του  Noor One, εάν γίνει δεκτή η πρόταση της εισαγγελέα του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας Βασιλικής Βλάχου, που ζήτησε να αναγνωριστούν ελαφρυντικά σε όλους.

Εάν το δικαστήριο υιοθετήσει την εισαγγελική πρόταση, τότε αναμένεται να "σπάσουν" τα ισόβια, γιά τους κατηγορούμενους Μάκη Γιαννουσάκη και Γιώργο Μπουρδούβαλη.
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

"Προσωπική μαρτυρία" Γιάννου

 


Με έκδηλα συναισθήματα οργής και θυμού, γιά την 17μηνη προφυλάκιση του, γιά την οποία η ίδια η Δικαιοσύνη παραδέχτηκε ότι, δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία, διατάσσοντας περαιτέρω έρευνα, ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου παρουσίασε το νέο του βιβλίο “Προσωπική Μαρτυρία” (εκδόσεις Παπαζήση), σε διαδικτυακή εκδήλωση, που έγινε στις Εκδόσεις Ιανός,

Η εκδήλωση, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Αθανάσιος Παπανδρόπουλος, έγινε... κεκλεισμένων των θυρών, λόγω κορωνοϊού γι΄αυτό και παραβρέθηκαν τιμητικά, μόνον εννέα προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων και οι “Δικογραφίες”.

Αναφερόμενος στις σοβαρότατες καταγγελίες του πρώην υπουργού, χαρακτήρισε το βιβλίο του “βόμβα”, που θα σύρει τη χώρα στο Ευρωπαικό Δικαστήριο, για να αποκατασταθεί η τιμή και η υπόληψη ενός ανθρώπου, που έχει προσφέρει πολλά στη χώρα μας και συμπλήρωσε:

“Οι δικαστικές περιπέτειες του υπουργού, που διαδέχτηκε, δεν σημαίνει ότι, μεταφέρονται στον υπουργό, που τον διαδέχτηκε.

Για να προσθέσει:
O Γιάννος συνδίασε δύο λάθη. Το ένα ήταν το γεγονός ότι, η κυβέρνηση, στην οποία συμμετείχε, μιλούσε για εκσυγχρονισμό, σε μία χώρα, που δεν ήξερε τι είναι ο εκσυγχρονισμός”.

Γιά το βιβλίο του Γιάννου Παπαντωνίου μίλησε ο συνταγματολόγος και πρώην ευρωβουλευτής κ. Κώστας Μποτόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι “η 17μηνη προφυλάκιση του πρώην υπουργού αποτελεί δικαστικό σκάνδαλο και βαρειά προσβολή της έννοιας του κράτους

δικαίου στη χώρα μας».

Χαρακτήρισε δε πρωτοφανές το γεγονός ότι οι δικαστικές αρχές, αφού

φυλάκισαν έναν υπουργό για 17 μήνες, σήμερα παραδέχονται ότι, δεν

μπορεί να δικαστεί γιατί οι κατηγορίες εναντίον του χρειάζονται

περαιτέρω διερεύνηση!!

Από μόνο του το γεγονός αυτό, βεβαιώνει ότι η δίωξη του πρώην

υπουργού Άμυνας για «απιστία» στη σύμβαση των φρεγατών ήταν

κατασκευασμένη και πολιτικά υποκινούμενη από την κυβέρνηση των

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που ήθελε να εφαρμόσει το περίφημο δόγμα Πολάκη.

Δηλαδή να φυλακίσει κάποιους πολιτικούς της αντιπάλους για

ψηφοθηρικούς και ευτελείς πολιτικούς λόγους. Πίσω από τους οποίους

όμως, προφανώς υπήρχαν και ανομολόγητες προθέσεις.

Αναφερόμενος στο σοβαρό αυτό θέμα, ο κ. Γιάννος Παπαντωνίου,

δήλωσε ότι πρόθεση της κυβέρνησης υπό τον Αλέξη Τσίπρα ήταν η

παραμονή της στην εξουσία για πολλές τετραετίες, και άρα ο

σχηματισμός ολοκληρωτικού καθεστώτος.

Συνεπώς, για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η άλωση της Δικαιοσύνης

ήταν προτεραιότητα.

Ο πρώην υπουργός τόνισε ότι η προφυλάκιση της συζύγου του

είχε εκβιαστικό χαρακτήρα, ενώ αποκάλυψε έτσι τις πιέσεις, που δέχθηκε η

σύζυγός του με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση της, προκειμένου να

«αποκαλύψει» δήθεν δωροληψίες του συζύγου της.

Δεν προσθέτει, αφαιρεί!

Στη δίκη της Χρυσής Αυγής, τα... βέλη της προέδρου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Μαρίας Λεπενιώτη, εναντίον της εισαγγελέα Αδαμαντίας Οικονόμου, βρήκαν στόχο τη Δικαιοσυνη!
Οι κατηγορίες της Προέδρου, για μεροληψία της εισαγγελέα και η γενικότερη απαξιωτική της στάση, θίγουν πρωτίστως το κύρος του θεσμού.
Ανεξάρτητα από το εάν διαφωνεί, με την πρόταση της εισαγγελέα περί ανασταλτικού της ποινής στους καταδικασθέντες της Χρυσής Αυγής, η πρόεδρος του Δικαστηρίου, οφείλει να τηρήσει την αρμόζουσα στάση, ως η διευθύνουσα τη διαδικασία και να σεβαστεί την διαφορετικότητα της εισαγγελέα.
.

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: "Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΥΓΕΙ"

Με αφορμή την περίπτωση της παραίτησης από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ της εφέτη Μαργαρίτας Στενιώτη, ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, που, μεταξύ άλλων, έχει ως αντικείμενο την εποπτεία του αθλητισμού, υποστηρίζει ότι, τα περιστατικά εκφοβισμού δικαστών είναι μεμονωμένα.

Οπως αποκάλυψε η "Δίκη στο Open", η  άποψη του ανώτατου εισαγγελέα, ο οποίος παλαιότερα είχε δεχτεί και φάκελο με σφαίρες, όταν χειριζόταν σοβαρότατη δικογραφία, είναι ότι, “ο δικαστής δεν πρέπει, να υποχωρεί και κυρίως δεν πρέπει, να φεύγει|”.

Δεν αποκλείει, οι δικαστές να υποκύπτουν σε προτάσεις, ή να δέχονται παραινέσεις και παρεμβάσεις, ή νουθεσίες, στο βαθμό, που οι ίδιοι είναι ανοιχτοί σε κάτι τέτοιο.

Επιμένει ωστόσο ότι, ο δικαστής, ή ο εισαγγελέας, δεν πρέπει να φεύγει, επειδή απειλήθηκε, ούτε να μένει, επειδή ευνοείται!

Αλλά, να εργάζεται ΑΘΟΡΥΒΑ και να κρίνεται από το έργο του.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος έχει χειριστεί πολλές από τις σοβαρότερες και πιο επικίνδυνες υποθέσεις, δεν αρνείται ότι, στη Δικαιοσύνη ορισμένοι επιδιώκουν θέσεις, για να αποκτήσουν προνόμια.

Θεωρεί όμως ότι, σε αυτή την περίπτωση, η ποιότητα και τα κίνητρα τους, αμφισβητούνται.

Μέγιστο πρόβλημα θεωρεί το νόμο, για την επιλογή των αθλητικών δικαστών από την ΕΠΟ, που τη χαρακτηρίζει “υβριδική” Δικαιοσύνη.

Πιστεύει ότι, και οι αθλητικοί οι δικαστές, εάν είναι ενεργεία δικαστές, πρέπει να είναι δικαστές και να επιλέγονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, όπως όλοι οι άλλοι.

Να μην αμείβονται εξτρά, ούτε από την ΕΠΟ, ούτε από το κράτος, αλλά να έχουν μερική απαλλαγή από τα καθήκοντα τους, για να μπορούν να ασχοληθούν με αυτό.

Διαφορετικά, οι Επιτροπές της ΕΠΟ και τα αθλητικά δικαστήρια, να μην απαρτίζονται από εν ενεργεία δικαστές, αλλά από συνταξιούχους ή νομικούς.

Λέει ότι "ο δικαστής δεν μπορεί να έχει το ένα πόδι εδώ και το άλλο εκεί".

Για τους δικαστές, που μετέχουν σε πειθαρχικά όργανα της ΕΠΟ, ο εισαγγελέας θεωρεί ότι, εφόσον δέχονται να μπουν στη σχετική λίστα, θα πρέπει να ξέρουν τι έχουν, να αντιμετωπίσουν, γιατί στο ποδόσφαιρο, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος.

ΠΑΕΙ... ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΠΑΕ ΤΗΣ SL1!

Μετά τα... σεντόνια από κατασχετήρια στους άδειους λογαριασμούς του ιδιοκτήτη ΠΑΕ της SL1, βγήκε στο... σφυρί και το γραφείο του, το οποίο στεγάζεται σε νεοκλασικό κτίριο, στο κέντρο της Αθήνας.

Οπως αποκάλυψε η "Δίκη στο Open", η κατάσχεση ορίστηκε να γίνει, μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας του Εφετείου, στις 14 Μαίου 2021, για το ποσόν των εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (9.274,35),  ενώ η τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε στο ποσόν των 500.000 ευρω, όπως προσδιορίστηκε η τιμή της εμπορικής του αξίας!

Το νεοκλασσικό οίκημα, στο οποίο στεγάζεται το γραφείο του διοικητή της ΠΑΕ, όπως περιγράφεται στο δικόγραφο του πλειστηριασμού:

Aποτελείται από την είσοδο με μικρό διάδρομο και χωλλ, ένα σαλόνι με στεγασμένο εξώστη  και ένα κοιτώνα με εξώστη, μία τραπεζαρία, ένα μικρό χωλλ μεταξύ κοιτώνος και του λουτρού, ένα λουτρό, μαγειρείο, μία αποθήκη, δωμάτιο υπηρεσίας και αποχωρητήριο υπηρεσίας, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τρία (153), περισσότερο ή λιγότερο, ιδιόκτητο όγκο μέτρα κυβικά εξακόσια δώδεκα (612) περίπου, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου στο άνω οικόπεδο εξήντα οκτώ και 92/000 (68,92) χιλιοστά.

To επιδικασθεν ποσόν αποζημίωσης στον αιτούντα, για το οποίο βγαίνει σε πλειστηριασμό το ακίνητο ανέρχεται σε 5.000 ευρω. Ανεβαίνει δε στο ποσόν των 9274,35, ως εξής:

1) Για επιδικασθέν κεφάλαιο 5.000,00 ευρώ.

2) Για νόμιμους τόκους του κεφαλαίου 1.970,03 ευρώ.

3) Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 1.000,00 ευρώ.

4) για έξοδα λήψης α΄ απογράφου εκτελεστού 250,92 ευρώ.

5) Για έξοδα αντιγράφου και αντιγραφικά δικαιώματα 10,00 ευρώ.

6) Για σύνταξη της επιταγής και παραγγελία προς επίδοση 1.000,00 ευρώ

7)Για δαπάνη επίδοσης 43,40 ευρώ.

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020

Ούτε ο ισοβίτης άντεξε τη μάσκα... μούσι!

Με μάσκα... μούσι αγόρευε σήμερα, στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, γιά τα ελαφρυντικά στον εντολέα του, ο συνήγορος υπεράσπισης του εφοπλιστή Μάκη Γιαννουσάκη, Γιάννης Γλύκας, με αποτέλεσμα, να προκαλέσει την αντίδραση του κατηγορούμενου Γιώργου Μπουρδούβαλη, ο οποίος απευθυνόμενος στην πρόεδρο του δικαστηρίου κ. Κουφούδη, είπε:

"Δεν επιτρέπεται να έχει τη μάσκα στο πηγούνι σαν... μούσι κ. Πρόεδρε και να πετάγονται τα σάλια του πάνω μας, είπε ο κατηγορούμενος Γιώργος Μπουρδούβαλης. 

Και απαίτησε:

"Εάν του το επιτρέψετε, θα αποχωρήσω"!

Πρόεδρος: Να αποχωρήσετε...


Αυτή είναι η ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ?

 Με αφορμή την περίπτωση της παραίτησης από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, της εφέτη Μαργαρίτας Στενιώτη, η οποία κατήγγειλε προσπάθεια εκφοβισμού της, οι "Δικογραφίες" έμειναν άναυδες, όταν πληροφορήθηκαν την περίπτωση ανώτατης δικαστού, η οποία χειρίστηκε με σθένος ορισμένες από τις μεγαλύτερες και πλέον επικινδυνες υποθέσεις, χωρίς να υποχωρήσει και βρίσκεται πειθαρχικά διωκόμενη, γιά ένα λόγο, που συνιστά... ΑΛΜΑ λογικής και ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ!

Αυτή είναι η ανταμοιβή?

Προσεχώς περισσότερα...


Η επιλεκτική... μνήμη του κ. υπουργού!

Το να βγαίνει δημόσια κορυφαίος υπουργός της Κυβέρνησης και να αμφισβητεί  την αθωώτητα του 14χρονου μαθητή, την ώρα που κρίνεται από τη Δικαιοσύνη, δεν είναι παρέμβαση και παράβαση του τεκμηρίου αθωώτητας του?

Συνέβη σήμερα το πρωί, όταν ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις  Γεωγιάδης, σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή είπε:

«Δηλαδή να έχει συλλάβει η αστυνομία έναν μαθητή χωρίς να του έχει βρει απολύτως τίποτα… Γιατί τον συνέλαβε, με ποια κατηγορία; Και τον κατηγορεί για κακούργημα χωρίς να του έχει βρει τίποτα; Εσείς βγάζετε νόημα σε αυτό;».

Μήπως λησμονεί ο κ. Γεωργιάδης τα άπειρα περιστατικά, σύλληψης, παραπομπής και αθώωσης στο δικαστήριο?

Να του θυμίσουμε λοιπόν το πιό φρέσκο:

Σήμερα αθωώθηκε από το Πενταμελές Εφετείο ο κατηγορούμενος στην υπόθεση του Noor One, Αιμίλιος Κοτσώνης, ο οποίος είχε συλληφθεί, προφυλακιστεί και καταδικαστεί πρωτόδικα σε βαριά ποινή κάθειρξης!

Γιά την ιστορία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Χαλανδρίου και του Συλλόγου Γονέων,  ο μαθητής είναι εκλεγμένος γραμματέας του δεκαπενταμελούς συμβουλίου του 7ου Γυμνασίου Χαλανδρίου και βρισκόταν στο μαθητικό συλλαλητήριο εκπροσωπώντας το σχολείο του.Νoor One: Aθώος ο Κοτσώνης. Ενοχοι Γιαννουσάκης - Μπουρδούβαλης

Ενοχοι κρίθηκαν πριν από λιγο από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά, για την υπόθεση του Noor One, ο Μάκης Γιαννουσάκης ο Γιώργος Μπουρδούβαλης, ο Κώστας Καρτσώνης, ο Σταύρος Λάγιος, ένας Ιρανός και τέσσερεις Τούρκοι κατηγορούμενοι.

Ομόφωνα αθώος κρίθηκε το πρώην στέλεχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Αιμίλιος Κοτσώνης και ο Παναγιώτης Φάρος, ενώ αθώος κατά πλειοψηφία κρίθηκε ο Βασίλης Κουρούβανης.

Το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει, για τις ποινές.

ΑΠΟΨΕ ΣΤΗ "ΔΙΚΗ": Η "Δικέφαλη" μοιρασιά, η νέα κατάσχεση και η Αρεοπαγίτικη παρέμβαση

 Η "Δίκη στο Open" στην πρώτη γραμμή της ποδοσφαιρικής επικαιρότητας και πάντα μπροστά από τα γεγονότα: 

- ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Η αθέατη πλευρά στο πρώτο ντέρμπι του πρωταθλήματος 

- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Η νέα κατάσχεση για ιδιοκτήτη ΠΑΕ με χρέη 26 εκατομμυρίων ευρώ

- ΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ: Πως αντιδρά η ηγεσία του Αρείου Πάγου στην επιχείρηση εκφοβισμού των αθλητικών δικαστών

ΑΚΟΜΗ: Όλες οι επίμαχες φάσεις της Super League και τα κυβερνητικά σχέδια για την αυτονόμηση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου από την ΕΠΟ.

Στο στούντιο, όπως κάθε Δευτέρα, η Μαίρη Μπενέα, με τις "Δικογραφίες".

Σήμερα, στις 23.45.

Για να μη μένει τίποτε στο σκοτάδι, να είστε Open!

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020

Στον ανακριτή η Δούρου, για Μάτι


 Απολογείται σε λίγο στον ανακριτή, η πρώην περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, κατηγορούμενη σε βαθμό κακουργήματος, γιά τους χειρισμούς της στην φονική πυρκαγιά, στο Μάτι, με τους 102 νεκρούς.

Γιά την ίδια υπόθεση, έχουν απολογηθεί και έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγυήσεις, οι πρώην δήμαρχοι Ηλίας Ψινάκης και Ευάγγελος Μπουρνούς.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020

Παιδιά! Τα ισόβια δεν αναστέλλονται

 Παρεπιπτόντως, αντίθετα με όσα αναφέρονται, ο Γιώργος Ρουπακιάς δεν θα ζητήσει αναστολή της ποινής του, επειδή τα ΙΣΟΒΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΟΝΤΑΙ!

Καλό ταξίδι Γιώργο Δελαστίκ!


 Η δημοσιογραφία δίνει πολύ μεγάλες χαρές και πολύ μεγάλες λύπες!

Οπως συνέβη σήμερα...

Μεγάλη χαρά και ΤΥΧΗ, που γνώρισα και... "συγκατοίκησα", γιά 5 - 6 χρόνια, στην εφημερίδα "Εθνος", με το Γιώργο Δελαστίκ.

Ηταν ένας από τους σπουδαιότερους έλληνες δημοσιογράφους και πολιτικούς αναλυτές, μα πάνω από όλα, ένας ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!

Μεγάλη η θλίψη από την είδηση, γιά το θάνατο του σήμερα, σε ηλικία 68 ετών.

Λάτρευε τα ταξίδια και είχε πάει σε κάθε γωνιά της γης.

Σήμερα αναχώρησε, για το μεγαλύτερο...

Γράφει το ΑΠΕ:

 Έχασε το πρωί τη μάχη με τη ζωή, σε ηλικία 68 ετών, ο Γιώργος Δελαστίκ.

Ο Γιώργος Δελαστίκ γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου 1952. Σπούδασε ηλεκτρολόγος–μηχανικός στο Πολυτεχνείο της Πάτρας.

Ξεκίνησε να δουλεύει στη δημοσιογραφία το 1979. Εργάστηκε στις εφημερίδες Ριζοσπάστης, Πρώτη, Το Παρόν, Καθημερινή, Ελευθερία Λάρισας και Έθνος (απ’ όπου και συνταξιοδοτήθηκε το 2015) και στο περιοδικό Επίκαιρα. Το 1989 ίδρυσε το μηνιαίο περιοδικό Πριν στο οποίο διετέλεσε διευθυντής και στη συνέχεια στην εφημερίδα Πριν. Εργάστηκε επίσης ως αναλυτής στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα: Δίαυλος 10, ΑΝΤ1 και MEGA.

Πραγματοποίησε δημοσιογραφικές αποστολές σε δεκάδες χώρες του κόσμου. Έγραψε πέντε βιβλία (Το τέλος των Βαλκανίων, Αποκάλυψη Τώρα – Ο δρόμος προς τη μονοκρατορία, Η νέα Γιάλτα, Συνωμοσία στη Μεσόγειο, Αφγανιστάν) και συμμετείχε σε πολλά άλλα.

Από φοιτητής εντάχθηκε στο κομμουνιστικό κίνημα κι έγινε μέλος της ΚΝΕ και του ΚΚΕ. Το 1989 αποχώρησε διαφωνώντας με την κυβέρνηση Τζαννετάκη και και πήρε ενεργά μέρος στη συγκρότηση του ΝΑΡ και των μετωπικών σχημάτων που εν συνεχεία δημιουργήθηκαν. Ήταν υποψήφιος βουλευτής σε πολλές αναμετρήσεις με τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Αντιπολίτευσης, του ΜΕΡΑ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Τα τελευταία χρόνια της ενεργού πολιτικής του δράσης συμμετείχε και συνέβαλε με τις ιδέες και τη γνώση του στις προσπάθειες και τις αναζητήσεις για ένα σύγχρονο κομμουνιστικό σχέδιο.


Ο Γιώργος Δελαστίκ όλα τα χρόνια της ζωής του παρέμεινε σταθερός στην ιδεολογία του και εργάστηκε με αξιοπρέπεια. Μέσα από την αρθρογραφία του πάλεψε ενάντια στη φτώχεια και την αδικία, τίμησε τους λαϊκούς αγώνες και την Αριστερά.
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020

Δίκη Χρυσής Αυγής: Δεκατρία χρόνια σε Μιχαλολιάκο, Κασιδιάρη, Λαγό, Παπά, Γερμενή και Παναγιώταρο

 Την πρόταση της εισαγγελέα υιοθέτησε το δικαστήριο, για τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής. 

Επέβαλλε 13 χρόνια κάθειρξη στο Νίκο Μιχαλολιάκο και στους πέντε από τους έξι καταδικασθέντες ως ηγετικά στελεχη της Χρυσής Αυγης πρώην βουλευτές Κασιδιάρη, Λαγό, Παπά, Γερμενή και Παναγιώταρο.

Στα 10 χρόνια η ποινή, για το γαμπρό Μιχαλολιάκου, Αρτεμη Ματθαιόπουλο, που επίσης καταδικάστηκε ως ηγετικό στέλεχος της ΧΑ.


Για την δολοφονία  του Παύλου Φύσσα επέβαλε ισόβια στον Γιώργο Ρουπακιά και 10 χρόνια για την συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση.

Αναλυτικα οι ποινές: 

 Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης: 

Νίκος Μιχαλολιάκος 13 κ 1χρόνος

Γιάννης Λαγός 13 κ 1 κ 6 μηνες

Ηλίας Κασιδιάρης 13 κ 1 χρόνος

Χρήστος Παππάς 13 κ 6 μηνες 

Ηλίας Παναγιώταρος 13

Γιώργος Γερμενης 13 κ 1 χρόνος

Αρτέμης Ματθαιόπουλος 10

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (πρώην βουλευτές)

Χρυσοβαλαντης Αλεξόπουλος 5

Μιχάλης Αρβανίτης 5

Αντώνης Γρεγος 6 

Παναγιώτης Ηλιοπουλος 7

Ελένη Ζαρουλια 6

Πολύβιος Ζησιμόπουλος 6

Νίκος Μίχος 5 κ 2 για οπλοκατοχη

Κώστας Μπαρμπαρούσης 6

Στάθης Μπούκουρας 5 κ 1 για οπλοκατοχή 

Νίκος Κουζηλος 7

Δημητρης Κουκουτσης 6

Δολοφονία Φύσσα

Ρουπακιας 

ισόβια

Λοιποί για συνέργεια 

7 - 8 

Kρίσιμο, για τους καταδικασθέντες το θεμα το ανασταλτικό ή μη των ποινών, που θα κρίνει και το εαν θα οδηγηθούν στη φυλακή.