Τετάρτη 18 Απριλίου 2018

Κρατικοποιούνται οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης

Το... πράσινο φως για την κρατικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης άναψε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς έκρινε συνταγματική την κρατικοποίηση του ΟΑΣΘ και απέρριψε τις προσφυγές 399 πρώην μετόχων, που στρέφονταν κατά των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, όπως  και κατα του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για τις αστικές συγκοινωνίες στην περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης (4482/2017).
Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου σε σειρά αποφάσεών της  (870-873/2018) επισημαίνει ότι, η ανάθεση του συγκοινωνιακού έργου κοινής ωφελείας της Θεσσαλονίκης αποκλειστικά στον  ΟΑΣΘ «δεν ήταν αποτέλεσμα της συνταγματικά κατοχυρωμένης, ως ατομικού δικαιώματος, οικονομικής ελευθερίας και ιδιωτικής οικονομικής ελευθερίας από επιχειρήσεις που μπορούσαν να ιδρυθούν ελεύθερα με οποιαδήποτε νομική μορφή προς ενάσκηση του έργου αυτού ως επιχειρηματική δραστηριότητα». Όπως υπογραμμίζεται στις αποφάσεις, αυτό  είχε ως αποτέλεσμα στη συνέχεια ο νομοθέτης να βελτιώσει τις αντιλήψεις του «προς το καλύτερο για το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, για τον τρόπο εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ήταν αντικείμενο δημόσιας υπηρεσίας».
Στις αποφάσεις τονίζεται, ότι με τις διατάξεις του νόμου 4482/2017, «αφαιρέθηκε το παραχωρηθέν, δημόσιας φύσεως, προνόμιο της αποκλειστικής εκτέλεσης   του έργου αυτού από τον ΟΑΣΘ και της εξαγοράς του τελευταίου  από το Δημόσιο, ταυτοχρόνως δε με διατάξεις του ίδιου νόμου ανατέθηκε το συγκοινωνιακό έργο σε κρατικό ΝΠΙΔ, τον ΑΣΥΘ». Οι δικαστές επικαλούνται την εισηγητική έκθεση του σχετικού νόμου η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «αδυνατεί ο ΟΑΣΘ να παράσχει προσηκόντως το μεταφορικό έργο που του ανατέθηκε, λόγω φαινομένων κακής διαχείρισης και άρνησης της διοίκησης και των μετόχων να εφαρμόσουν το κοινοτικό και εθνικό πλαίσιο  προμηθειών».
Τέλος, η Ολομέλεια του ΣτΕ, δήλωσε  αναρμόδια να αποφανθεί σε ότι αφορά στο σκέλος της λειτουργίας της επιχείρησης κατά την εκτέλεση του μεταβατικού συγκοινωνιακού έργου,  η οποία αφορά αποκλειστικά την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του ΟΑΣΘ,  κρίνοντας ότι  αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.