Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Μπιτζούνη ή Γκατζογιάννης πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ;

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Οι αρεοπαγίτες Διονυσία Μπιτζούνη και Θωμάς Γκατζογιάννης προτάθηκαν από τον πρόεδρο του ΑΠ Βασίλη Πέππα, για τη θέση του προέδρου του Ανωτάτου Διαιτητικού Δικαστηρίου του Ποδοσφαίρου.
Τον τελικό λόγο τον έχει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία θα επιλέξει ποιός από τους δύο, θα είναι ο πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου.
Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΠΟ “Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου συγκροτείται σε σώμα και συνεδριάζει σε επταμελή (7μελή) ή πενταμελή (5μελή) σύνθεση. Από αυτή, τρία (3) μέλη, ο Πρόεδρος και άλλα δύο (2) είναι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί και τα άλλα τέσσερα (4) ή δύο (2) εκάστοτε, είναι διαιτητές, που ορίζονται ανά δύο (2) ή ανά ένας (1) από κάθε διάδικο μέρος, από τους τηρούμενους στην Γραμματεία του Δικαστηρίου εγκεκριμένους πίνακες κάθε φορέα”.

Υπενθυμίζεται ότι, η αρεοπαγίτης Διονυσία Μπιτζούνη είναι η δικαστής, η οποία, με εντολή της αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου και Γενικής Επιθεωρήτριας Δικαστηρίων Χρυσούλας Παρασκευά, διενεργεί πειθαρχική προκαταρκτική εξέταση σε βάρος του αθλητικού δικαστή Δημήτρη Σκουτέρη, για σωρεία υποθέσεων.