Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021

Το "κλειδί" της ποδοσφαιρικής νομολογίας (pics)

Οι "Δικογραφίες" δημοσιεύουν το έγγραφο που έλυσε τον Γόρδιο Δεσμό του Πανθεσσαλικού (επεισόδια Βόλος-Άρης).

Η πρωτοδίκης Αντιγόνη Σταμολέκα επέβαλε πρόστιμο 21.000 ευρώ στο Βόλο και 51.000 στον Άρη, κάνοντας δεκτό τον αυτοτελή ισχυρισμό του πρώην αθλητικού δικαστή Χάρη Γρηγορίου, δικηγόρου των γηπεδούχων.

Ιδού το σχετικό έγγραφο που δημιουργεί δεδικασμένο (άρθρο 14, 3β Πειθαρχικού Κώδικα):

Περιοχή συνημμένων

ENΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ SUPER LEAGUE 1 ΕΛΛΑΔΑ

AYTOΤΕΛΗΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ

Της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.», με AΦΜ:997043300/Δ.Ο.Υ ΒΟΛΟΥ, νομίμως εκπροσωπούμενης.

***************


Επί της με αρ.πρωτ. 230/10-11-2021 κλήσης σε απολογία μας για δήθεν παράβαση των άρθρων 1, 5 επ, παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α’ , β’, 15 παρ.1 περ.α’, γ΄, παρ.2 περ.α’,παρ.3 περ.α΄, ζ΄, παρ. 4 περ’.α’ και β’ και παρ. 5 περ.ε΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ, κατά τη διεξαγωγή του εντός έδρας αγώνα της ομάδας της ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ με την
ΠΑΕ ΑΡΗΣ που έλαβε χώρα στο ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ στο πλαίσιο της 9 της αγωνιστικής της διοργάνωσης του πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE 1ΕΛΛΑΔΑ αγωνιστικής περιόδου 2021-2022, την οποία αρνούμαστε ως νόμω και ουσία αβάσιμη και ως εκ τούτου ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, επαγόμαστε τα ακόλουθα, αναφορικά με το άρθρο 14 παρ. 4 περ. β, και ειδικότερα στην παράγραφο 3 αυτής, «Ωστόσο η φιλοξενούμενη ομάδα δεν τιμωρείται και τιμωρείται η γηπεδούχος αν η πρώτη δεν ζήτησε εισιτήρια από τη δεύτερη και παρά ταύτα η δεύτερη πώλησε εισιτήρια σε φιλάθλους της πρώτης».
Α. ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΠΩΛΗΣΗΣ)ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ.

Η ετυμολογική ερμηνεία του όρου διάθεση, μεταξύ άλλων και στην συγκεκριμένη περίπτωση, λαμβάνει την έννοια της ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ προϊόντων / εμπορευμάτων / αποθεμάτων.
Ειδικότερα και με σύμφωνα με το ν.4326/2015 περί ηλεκτρονικής εποπτείας αθλητικών εκτάσεων- Ηλεκτρονικό ονομαστικό εισιτήριο, εγκαθιδρύθηκε η υποχρέωση των Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α.
«Από την αγωνιστική περίοδο 2015−2016 απαγορεύεται η συμμετοχή οποιασδήποτε ομάδας Τ.A.A. ή A.A.Ε. σε εθνικό πρωτάθλημα ή Κύπελλο Ελλάδος των αθλημάτων ποδοσφαίρου και
καλαθοσφαίρισης, εφόσον δεν έχει βεβαιωθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού η καλή λειτουργία στην αθλητική εγκατάσταση στην οποία θα διενεργούνται οι αγώνες της ομάδας των προβλεπομένων στα άρθρα 41Ε και 41Γ του Ν. 2725/1999 συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και λοιπά στοιχεία που ορίζονται στις αποφάσεις
62038/30.12.2005 (Β΄ 1983) του Υφυπουργού Πολιτισμού και 1073215/353/ 0015 (Β΄ 1610) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού. 
Με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού είναι δυνατόν η παραπάνω απαγόρευση να αφορά μόνον σε ορισμένες
κατηγορίες πρωταθλημάτων, καθώς και να επεκταθεί σε άλλα αθλήματα. 

2. Τα ως άνω συστήματα που υπάρχουν σήμερα σε αθλητικές εγκαταστάσεις, δυνάμει σχετικής σύμβασης που είχε συνάψει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, παραχωρούνται κατά χρήση στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται στους χρήστες των εγκαταστάσεων αυτών, Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε., οι οποίοι οφείλουν αφενός να φροντίσουν άμεσα για την έγκαιρη διασφάλισή της κατά τα ανωτέρω καλής λειτουργίας τους αφετέρου για την
εφεξής συντήρησή τους, βαρυνόμενοι οι ίδιοι με κάθε σχετική δαπάνη.
…………………………..
4. Οι κατά περίπτωση αρμόδιες διοργανώτριες αρχές και επαγγελματικοί σύνδεσμοι οφείλουν να επιβλέπουν την τήρηση και εφαρμογή των οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους.

5. Χωρίς τη βεβαίωση των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου δεν είναι δυνατή η χορήγηση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 77Α του Ν.
2725/1999, όπως ισχύει. Αν πριν από ή κατά τη διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης διαπιστωθεί η μη καλή λειτουργία ή η διακοπή λειτουργίας των ως άνω συστημάτων κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού
ανακαλεί το ανωτέρω πιστοποιητικό. 

6. Η ύπαρξη και καλή λειτουργία των ως άνω συστημάτων σε αθλητική εγκατάσταση στην οποία πρόκειται να διεξαχθεί αγώνας που εμπίπτει στην απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος, αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της προβλεπόμενης
στην παρ. 9 του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, άδειας τελέσεως αγώνα.

7. Η παρ. 6 του άρθρου 41Γ του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Για την έκδοση, διάθεση και γενικά για τον έλεγχο της διακίνησης των εισιτηρίων της παραγράφου 1, εφαρμόζεται από τις οικείες διοργανώτριες των αγώνων αρχές σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου, το οποίο αποτελείται από το σύστημα ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου και το ηλεκτρονικό σύστημα
εποπτείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού και με την επιφύλαξη των διατάξεων του
Ν. 2472/1997, όπως αυτός ισχύει, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές με την εισαγωγή, λειτουργία, δαπάνη εγκατάστασης και συντήρησης του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις και τα
μέτρα σε περίπτωση αθέτησης λειτουργίας του παραπάνω συστήματος. Στις ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνονται ιδίως η έκδοση κάρτας φιλάθλου, η δημιουργία κεντρικής βάσης
δεδομένων φιλάθλων, καθώς και συστήματος κεντρικής διαχείρισης εισιτηρίων θεάματος, που να συνεργάζεται, μέσω της κάρτας φιλάθλου, με την κεντρική βάση δεδομένων, ο καθορισμός των τεχνικών και κατασκευαστικών προδιαγραφών για την
εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ο καθορισμός των υπευθύνων για τη χρήση και λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και
για την επεξεργασία και φύλαξη των δεδομένων που αυτά παράγουν, ο καθορισμός των φορέων και των προσώπων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, ο χρόνος τήρησης των
δεδομένων αυτών και ο τρόπος καταστροφής τους.»
Επιπλέον και λόγω της πανδημίας, που οδήγησε μεταξύ άλλων και σε αναστολή των πρωταθλημάτων επαγγελματικών και μη, ήδη από το έτος 2020, αλλά και δεδομένης της προσπάθειας της Πολιτείας και των αρμοδίων αθλητικών και υγειονομικών φορέων, να επαναξεκινήσει ομαλά η παρακολούθηση των ποδοσφαιρικών αγώνων, με παρουσία θεατών, εκδόθηκε μία σειρά από Κ.Υ.Α., με σκοπό την διασφάλιση της σύννομης και τυπικής παρουσίας των φιλάθλων των ομάδων στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. (ΚΥΑ 44779/16.07.2021 , υπ. αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436 ΚΥΑ), με τις οποίες εναρμονίστηκε και το σχετικό πρωτόκολλο επιστροφής των φιλάθλων στα γήπεδα, αναρτημένο επίσημα στον διαδικτυακό ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού.
Σύμφωνα με το ανωτέρω πρωτόκολλο, η οργανωμένη ή μεμονωμένη μετακίνηση και η παρουσία των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας δεν θα επιτρέπεται σε πρώτη
φάση, επιπλέον, ορίστηκε ότι μεμονωμένα εισιτήρια θα πωλούνται ηλεκτρονικά (on line), δίδεται δε η δυνατότητα ηλεκτρονικής πώλησης/παραλαβής εισιτηρίων από φυσικά σημεία, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, σε κάθε όμως περίπτωση η αγορά
εισιτηρίων σε φυσικά σημεία πώλησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τρεις ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.
΄
Β. ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤ’ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΟΙΝΗΣ Ή ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΠΑΡ.4 ΠΕΡ Β ΠΑΡ.3 ΤΟΥ ΠΚ/ΕΠΟ. ΜΗ ΠΛΗΡΩΣΗ- ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΡΟΥ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΕ ΜΑΣ ΣΕ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗΣ- ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ
ΠΡΑΞΕΩΝ.

Σύμφωνα, με το άρθρο 14 παρ. 4 περ. β, και ειδικότερα στην παράγραφο 3 αυτής του ΠΚ/ΕΠΟ, «Ωστόσο η φιλοξενούμενη ομάδα δεν τιμωρείται και τιμωρείται η γηπεδούχος αν η πρώτη δεν ζήτησε εισιτήρια από τη δεύτερη και παρά ταύτα η δεύτερη πώλησε εισιτήρια σε φιλάθλους της πρώτης».
Η έννοια της διάθεσης εισιτηρίων, που έχει τη σημασία της κατοχής και πώλησης των εισιτηρίων σε φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας από την ομάδα μας, συνιστά εξωτερικό όρο του αξιοποίνου.
Οι εξωτερικοί όροι του αξιοποίνου δεν θεωρούνται στοιχεία της εν στενή εννοία αντικειμενικής υπόστασης και για αυτό το λόγο χαρακτηρίζονται ως τέτοιοι. Πάντως, χωρίς αυτούς δεν είναι επιτρεπτή η τιμώρηση. Η παρεμβολή του εξωτερικού όρου
λειτουργεί αρνητικά για το αξιόποινο, αφού, αν δεν συντρέχει, εμποδίζει να θεμελιωθεί τελικά το αξιόποινο και να χαρακτηρισθεί η πράξη ως έγκλημα.

Συμπερασματικά, για την ύπαρξη αξιοποίνων πράξεων και καταλογισμό στην γηπεδούχο αντικειμενικής ευθύνης, ακόμη και για τις πράξεις των φιλάθλων της φιλοξενούμενης, είναι η πλήρωση της έννοιας της διάθεσης των εισιτηρίων ως εξωτερικός όρος του αξιοποίνου.
Ελλείποντος του εξωτερικού αυτού όρου του αξιοποίνου δεν υπάρχει αξιόποινη πράξη.

Γ. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Εν προκειμένω, την Κυριακή 07-11-2021 , διεξήχθη ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της ομάδας μας και της ομάδας της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στην πόλη του Βόλου, στο πλαίσιο της 9 ης αγωνιστικής της διοργάνωσης του πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE 1 ΕΛΛΑΔΑ αγωνιστικής περιόδου 2021-
2022.
Όπως σε όλους τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, έτσι και σε αυτόν, η ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ είχε λάβει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, αρχής γενομένης από το γεγονός, ότι δεν διαθέσαμε εισιτήρια στους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας ΠΑΕ ΑΡΗΣ, καθώς η διάθεσή των εισιτηρίων από πλευράς μας, έγινε μόνο στους
φιλάθλους της ομάδας μας, οι οποίοι είναι ήδη κάτοχοι καρτών διαρκείας, αλλά και σε εκείνους τους φιλάθλους της ομάδας μας που είχαν τα προηγούμενα χρόνια κάρτα μέλους της ομάδας μας, χωρίς να χρειάζεται να εκδώσουν νέα, ο συνολικός μάλιστα αριθμός των εισιτηρίων που διαθέσαμε μέσω της προπώλησής τους, ανήρχετο σε 129 εισιτήρια τα οποία χορηγήθηκαν ηλεκτρονικά, την ημέρα μάλιστα διεξαγωγής του αγώνα δεν χορηγήσαμε εισιτήρια καθώς τα εκδοτήρια μας ήταν κλειστά.
Στο πλαίσιο των προληπτικών μας ενεργειών, προκειμένου να αποφευχθούν έκτροπα και έκνομες ενέργειες κατά την τέλεση του εν λόγω αγώνα, εφιστήσαμε την προσοχή στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, προκειμένου να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα,
για την καταστολή και την πάταξη οποιουδήποτε είδους έκνομων ενεργειών, αλλά και ταυτόχρονα εκδώσαμε 3 ανακοινώσεις ως ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ, η πρώτη 10 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, λόγω της έκρυθμης και ανεξέλεγκτης κατάστασης που επικρατούσε εκτός του γηπέδου μας, από τους οπαδούς της ΠΑΕ ΑΡΗΣ και οι άλλες
δύο μετά την έναρξη αυτού, δεδομένου των βανδαλισμών που ακολούθησαν από οπαδούς της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, οι οποίο εισέβαλαν στο γήπεδό μας, παρανόμως, προξενώντας φθορά της ιδιοκτησίας του γηπέδου μου, και θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των οπαδών μας, -επιτέθηκαν μάλιστα προσωπικά κατά του
Προέδρου μας κ.Αχιλλέα Μπέου, τόσο εξαπολύοντας δριμείς ύβρεις κατά αυτού, όσο και ασκώντας του σωματική βία-, οι οποίοι είχαν έρθει με τις οικογένειες τους, τις γυναίκες τους και τα μικρά τους παιδιά, να παρακολουθήσουν τον ανωτέρω αγώνα.
Μάλιστα όλα τα ανωτέρω περιστατικά, και η απόδειξη της αλήθειας των ισχυρισμών μας, και συνάμα η παντελής έλλειψη οποιουδήποτε είδους ευθύνης από πλευράς μας, αποτυπώνεται σε πληθώρα φωτογραφιών, βιντεοληπτικού υλικού και δημοσιευμάτων
που δημοσιεύθηκαν στα ΜΜΕ, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, τα οποία καταδίκασαν απερίφραστα τις βιαιοπραγίες των οπαδών της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, και την έλλειψη οποιασδήποτε μορφής συμμετοχής μας και κατ’επέκταση ευθύνης μας.
H γενεσιουργός αιτία δηλαδή, της δημιουργίας των επεισοδίων, των ασχημονιών και των βιαιοπραγιών, που ξεκίνησαν εκτός γηπέδου, έγιναν αποκλειστικά από τους οπαδούς της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, οι οποίοι παρανόμως έσπασαν τις πόρτες του γηπέδου,
μετά από μάχη που δόθηκε μεταξύ των αστυνομικών αρχών και των οπαδών της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, η δε αναταραχή είχε ξεκινήσει πριν την έναρξη του αγώνα, γεγονός για το οποίο είχαμε δημοσιεύσει σχετική ανακοίνωση στον επίσημο διαδικτυακό
ιστότοπο της ΠΑΕ https://www.volosfc.com.

Με βάση όλα τα ανωτέρω, συμπεραίνει κανείς αβίαστα, ότι για τις ανωτέρω έκνομες ενέργειες των οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας ουδεμία ευθύνη φέρουμε καθώς συμμορφωθήκαμε απαρέγκλιτα, στις επιταγές του νόμου και των αρμοδίων φορέων
και οργάνων, ιδίως δε ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΣΑΜΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ στους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας.
Σχετικά με την ύπαρξη 70 περίπου οπαδών, της φιλοξενούμενης ομάδας, οι οποίοι βρίσκονταν στο γήπεδό μας και παρακολουθούσαν των αγώνα, φιλήσυχα με τις οικογένειές τους, αυτοί αποκαλύφθηκαν μετά την είσοδό τους, στο γήπεδό μας, όπως
αποδεικνύεται και από την έκθεση της αστυνομίας (..οι οποίοι αφού
ομαδοποιήθηκαν, φανερώθηκαν και δηλώθηκαν) άλλωστε ουδόλως σχετίζεται η παρουσία τους με την δημιουργία των επεισοδίων, τα οποία προκλήθηκαν από οπαδούς της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, οι οποίοι εισήλθαν παράνομα, όπως ανωτέρω διεξοδικά,
αναλύσαμε.
Άλλωστε, η μεμονωμένη ηλεκτρονική λήψη των εισιτηρίων, δεν θα μπορούσε να ελεγχθεί με κανένα τρόπο από εμάς, καθώς στην έννοια της διάθεσης των εισιτηρίων, εμπεριέχεται και η μαζική σε αυξημένο αριθμό και εν γνώσει μας πώληση των
εισιτηρίων σε φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας.
Επειδή, είχαμε λάβει όλα τα απαραίτητα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα, για την αποφυγή αποτρόπαιων φαινομένων και περιστατικών βίας, χωρίς ωστόσο να δυνάμεθα αντικειμενικά να υποκαταστήσουμε το ρόλο της κρατικού εξουσίας και της
αστυνομίας, η οποία θα έπρεπε να έχει λάβει υπόψιν της δεόντως τις προειδοποιήσεις για την πιθανότητα τέτοιων περιστατικών όπως διημείφθησαν στον εν λόγω αγώνα.

Επειδή, υπεύθυνοι για όσα αρνητικά συνέβησαν στον ανωτέρω αγώνα, αποκλειστικά
υπαίτιοι είναι οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας, της ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

Επειδή, ο παρών είναι βάσιμος, νόμιμος και αληθής.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας.


ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ


Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση –αυτοτελής ισχυρισμός μας, δεδομένης της μη ύπαρξης του εξωτερικού αυτού όρου του αξιοποίνου, ήτοι της μη διάθεσης εισιτηρίων του εν λόγω αγώνα, σε φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας, ελλείποντος του οποίου δεν υπάρχει αξιόποινη πράξη και συνεπώς αντικειμενική μας
ευθύνη.
Να απαλλαγούμε από τις αποδιδόμενες εις βάρος μας κατηγορίες.


Βόλος, 12-11-2021

Για την ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ ΠΑΕ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος