Τρίτη 21 Μαρτίου 2023

ΡΩΣΙΔΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ: Aπό Μάτα Χάρι, ΜΑΠΑ... ΧΑΡΙ και στο τέλος... ΦΑΠΑ ΧΑΡΙ!

 


Aπό Μάτα Χάρι, ΜΑΠΑ... ΧΑΡΙ και στο τέλος... ΦΑΠΑ ΧΑΡΙ!

Βρε... κάνε μας τη χάρη...